Vi gör det lättare för dig

Slipptippen.se

Produkter i storsäck, 1500 kg. Levereras på pall hem till dig

Alla priser inkl. transport och moms


Planteringsjord Hasselfors Garden

Planteringsjord används vid all slags plantering utomhus av köksväxter, perenner, buskar, träd och som jordförbättring i rabatter och trädgårdsland.
Planteringsjorden är en mullrik jord som innehåller både naturgödsel och välbrunnen trädgårdskompost för ett rikt mikroliv och snabbare etablering för växterna.

1500 kg storsäck à 2370 kr, inkl. moms och hemleverans.


Jord till gräsmattan Hasselfors Garden

Gräsmattejord är en sållad och jämn mineraljord med stabil struktur. Den passar som grund till nyanläggning och restaurering av gräsytor. Lämpar sig lika bra till rullgräs som sådda gräsytor Sanden ger jorden struktur och genomsläpplighet medan leran och det organiska materialet ökar jordens fukt – och näringshållande förmåga.

1500 kg storsäck à 2370 kr, inkl. moms och hemleverans.


Sand

Fin kornig natursand. Passar utmärkt för gräsmattan, sandlådor, badstränder, mm.

1500 kg storsäck à 2170 kr, inkl. moms och hemleverans.


8-16 Natursten dekorsten

Tvättad dekorsten/grus för grusgångar parkeringsplatser mm. Även lämplig där dränerande funktion behövs.

1500 kg storsäck à 2170 kr, inkl. moms och hemleverans.


0-8 Stenmjöl

Stenmjöl används till sättning av marksten och kullersten, kringfyllnad i rörgravar samt till trädgårdsgångar och parkeringsplatser där man eftersträvar en hård yta.

1500 kg storsäck à 2170 kr, inkl. moms och hemleverans.


8-16 Makadam

Ett dränerande grus som kan användas vid dränering och på grusgångar eller på en gårdsplan.

1500 kg storsäck à 2170 kr, inkl. moms och hemleverans.

Produkter i 40 liters säckar från Hasselfors Garden med hemleverans

Alla priser inkl. transport och moms

Fasta priser, inkl leverans hem till dig

Blanda fritt till önskat antalet säckar:

10 säckar à 40 liter950 kr
15 säckar à 40 liter1275 kr
20 säckar à 40 liter1600 kr
30 säckar à 40 liter2250 kr
54 säckar à 40 liter3780 kr

Beställ online!

Gör ditt val här nedan eller ring oss på 070 - 403 60 80.

Planteringsjord


Planteringsjord

Vår bästa jord för odlingslådor, växthus, amplar och urnor. Med de bästa råvarorna för bra struktur under lång tid. Rikligt gödslad för säker etablering och tillväxt.

Planteringsjorden är mullrik och välgödslad. Gödseln räcker ca 4 veckor beroende på växtplats och skötsel av planteringen.
Planteringsjorden är anpassad för utomhusbruk och för plantering i hela trädgården - kan även användas som jordförbättring.

Teknisk information
Volym: 40 liter per säck


Planteringsjordsäckar


Toppdress


Toppdress hjälper dig att få en tät gräsmatta som motverkar mossa och ogräs. När du ska reparera din gräsmatta är toppdress det utmärkta valet då det tillför näringsämnen som är bra för gräsmattor. Perfekt när du ska så nytt gräs.

Teknisk information
Volym: 40 liter

ToppdresssäckarNaturgödsel

Naturgödsel har blandats med torv och förstärkts med mineralgödsel - Blanda med den vanliga jorden vid sådd och plantering. Naturgödsel tillför nyttig mull till jorden samtidigt som den ger jorden bättre förutsättningar att bevara fukt och näring. Växtnäringen som finns i naturgödseln verkar under en längre tid än mineralgödslet.

För gödsling bruka ner 2 liter/m2 - räcker till ca 20 m2.
För jordförbättring bruka ner 2-3 cm - räcker till ca 3 m2.
Naturgödselsäckar

Täckbark

Täckbark ger dina växter flera skydd och skapar utmärkta förutsättningar att de ska överleva i många år. Fördelarna du får med täckbark är: Hindrar ogräs från att gro och etablera sig, skyddar mot frost och kyla. Täckbark innehåller 100% bark med grov struktur, helt utan tillsatser för att på ett miljövänligt sätt hjälpa dig.


Gör så här:
För att undvika att ogräs ska gro och etablera sig, lägg ett lager på 5-10 cm med täckbark. För att skydda mot frost och kyla är det viktigt att man kupar upp bark långt över rothalsen för bästa skydd.
Täckbarksäckar


Slipptippen.se

Stockholms Vedlager AB © 2021 All Rights Reserved